Oсновни движения


zakladni pohyby

Всички тръбопроводни системи, в които се транспортират вещества с променлива температура, отличаваща се от температурата на околната среда, са подложени на линейни изменения (продьлжаване, свиване). Тези расширения, око не се отдели достатьчно внимание, могат да запричинят повреди на тръбопровода.

Сьщото може да настане в случай на механически вибраций, пренасящи се на тръбопровода от компресори, помпи, турбини и двигатели с вътрешно горене.

Основни движения, който могат да бъдат компенсирани с помощта на силфонни компенсатори:

ОСНОВНО ДВИЖЕНИЕ

(разширение или свиване на прав участък от тръбопровода в направление на неговата надлъжна ос)

axial thumbsipky axial

ЪГЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ

(промяна на първоначално права надлъжна ос на силфона в кръгла дъга)

sipky angular

angularni thumb

НАПРЕЧНО ДВИЖЕНИЕ

(напречно движение на единия край на компенсатора относно другия край – разглежда се отново спрямо надлъжната ос на тръбопровода)

sipky

lateral1 thumb


НАПРЕЧНО ДВИЖЕНИЕ С ДВА СИЛФОНИ

lateral2x thumbsipky axial