ПРОДУКТИ НА КОМПАНИЯТА

dekorace top banners

Kомпенсатори


Металните, гумените и текстилните компенсатори предлагат оптимално решение при компенсирането на скъсявания, разтягане, странично и ъглово преместване и вибрации на тръбопроводните системи.

Изгодите при използването на компенсаторите са малко пространсво необходимо про монтаж, гъвковостта на силфона абсорбира отклоненията в много посоки, не е необходима поддържка по време на експлоатацията,минимални топлинни загуби и загуби на налягането.

Cилфонни маркучи


Гъвкавото свързване, използващо силфоннитемаркучи от висококачествена стомана, е важен и значителенелемент в технологията на тръбопроводите.

Нашата фирма има дългогодишен опит както с продуктите, така и с пазара в тази област и предлагамебогата програма от качествени продукти за всички промишлени апликации.

Подвески и опори на тръбопроводите


Освен компензаторите,неотделима част на тръбопроводните системи са и елементи, използвани за закрепването на тръбопроводите - подвески и опори. Фирмата ни реши да разшири и допълни сортимента от продукти, доставяни за тази цел.

Освен доставката на стандартни типове подпори, описани в този каталог, предлагаме и адаптации, които да отговарят на нуждите на клиентите.

ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ НАМЕРИТЕ В АНГЛИЙСКА ИЛИ РУСКА ЕЗИКОВА ВЕРСИЯ

За компанията


Уважаеми приятели,

Нашата компания MACROFLEX s.r.o. работиот 1995 година в областта на тръбопроводните системи, като сме се специализиталина компенсационните елементи и на тяхното приложение независимо дали се касае за нови съоръжения или при поддържката на съществуващи системи.

При снабдяването на тези компоненти сътрудничим е с редицачешки и задгранични доставчици, главно с компанийте MACOGA S.A., ELAFLEX - Gummi Ehlers GmbH, D. A. ROTH GmbH, PIHASA S.A..

Касае се за доставчици, който притежават сертификат на ISO 9001 и спазването на качеството е между приоритетните стратегически интереси на компанийте. В нашата компания успешно завърши аудит от отдела на техническия контрол на ČEZ, a. s. във връзка с доставянето на компенсатори предназначени за АЕЦ и ТЕЦ. Компанията ни удволетворява най-новите изисквания на Чешкия орган по ядерната сигурност и контролните органи по ядерната сигурност на Словакия, което се отнася за производството и доставянето на силфонни компенсатори, включени в списъка на "избрани съоръжения" в атомните централи. Доставките на компензатори от нашата фирма имат сертификат от Института по техническа инспекция Прага и много други задгранични изпитателни институти (TÜV AD 2000-Merkblatt HPO & DIN ISO 3834-2, ASME, NB, BureauVeritas, Lloyd´sRegister, GOST, DetNorskeVeritasи др.), като са проектирани, произведени и са подложени на изпитание според директивите на ЕС PED 2014/64/ EU Annex III., modul H.

Незабавно се приспособяваме и решаваме конкретни технически решения още в процеса на проектиране и предлагаме широк избор от компенсатори по стандард и според потребностите на клиента, включително и други елементи с най-високо качество при запазени благоприятни цени и срок за доставяне.

Способни сме да решиме проблема с изчисленията на якостта и да направиме необходимите изчисления на тръбопроводите. Съвършена система на проектиране и изчисления на тръбопроводите с помощта на компютъра, модерни производителни технологии, старателно избиране на суровини и материали, лаболаторно изследване и пряко следене на качеството се отразява в последствие на задоволените клиенти.

Към този пристъп ни доведе стремежа да не настават проблеми при експлоатацията, които могат да бъдат запричинени при неквалифицирано използване или при недостатъчни знания относно дилатацията на тръбопроводните системи. Съвети и конзултации предлагаме и даваме в рамките на доставката безплатно.

Каталог на компенсаторите и на останалите елементи:

Желали бихме, око досега не сте станали наши клиенти, нашата оферта да Ви заинтересува и вярваме, че в късо време ще се включите в редовете на нашите постоянни и доволни партнери.

С поздрав

Инж. Яромир Били
Управител и директор на компанията